Geen gedoe met je belastingaangifte

Je administratie en belastingen laten doen

Wij geloven dat je belasting laten doen en administratie uitbesteden niet duur hoeft te zijn. Doordat we het verwerkingsproces slim aanpakken, kunnen we de prijzen zo cheap mogelijk houden.

Heb je een eenmanszaak of kleine onderneming tot 50 werknemers? Laat je boekhouding dan door ons verzorgen.

Als zzp’er of zelfstandige heb je niet veel nodig: je administratie bijhouden via Excel lukt vaak prima. Daarom kun je bij ons ook alleen de btw-aangifte uitbesteden en inkomstenbelasting laten doen.

Zo weet je zeker dat je belasting optimaal ingevuld is en je nooit teveel betaalt! Denk aan alle aftrekposten voor zelfstandig ondernemers.

Elk kwartaal zetten we de aangifte omzetbelasting of belastingaangifte btw voor je klaar: je ontvangt een email waarin je de btw-aangifte kunt controleren, ondertekenen en (zo nodig) direct betalen.

In het goedkoopste administratie- en boekhoudpakket bereken wij de btw aan de hand van jouw facturen. 

Kies je voor het pakket waarin we alleen jouw belastingen doen, dan vul je 4x per jaar een formulier in met jouw transacties. 

Aan de hand van deze inkomsten en uitgaven bereken wij de btw en hoef jij alleen te controleren en ondertekenen.  

Iedere ondernemer krijgt te maken met winstbelasting (inkomstenbelasting voor zzp). Aan het eind van het fiscaal jaar controleren wij de voorlopige aanslag IB of vennootschapsbelasting. 

We informeren je sowieso of deze volgens de aangifte is en als dat niet het geval is, zorgen wij voor een correctie.

Je belasting en financieel advies

Naast het optimaal invullen van je belastingaangifte, bieden we ook belastingadvies. We helpen je graag verder. Heb je een vraag over belastingen, financiering of ondernemen in het algemeen? Laat het ons dan weten. 

Als wij voor het antwoord op je ondernemersvragen diep in de boeken moeten duiken, dan geven we je vooraf een vaste prijs voor het advies.

De jaarrekening laten opstellen

Een jaarrekening is voor een zzp’er of eenmanszaak niet verplicht maar kan soms handig zijn. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek.

Heb je een vof of kleine bv, dan is ons boekhoudpakket met jaarrekening en maandelijkse rapportages zeker wat voor jou. Nergens goedkoper!

Je belastingen goed geregeld.

The Social Accounting Club helpt je de belastingvoordelen voor ondernemers, zoals de aftrekposten voor zzp optimaal in te zetten. We helpen je zo min mogelijk belasting te betalen.

Nooit teveel belasting betalen

De Belastingdienst stimuleert ondernemen. Daarom hebben zelfstandig ondernemers fiscale voordelen. Door het optimaal inzetten van deze belastingvoordelen betaal je uiteindelijk minder belasting.

De belastingvoordelen op een rijtje

De twee meest bekende voordelen zijn de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Maar daarnaast heb je ook willekeurig afschrijven voor starters, de KIA aftrekpost, kun je zakelijke kosten aftrekken en een oudedagreserve aan de kant zetten!
 1. Ondernemersaftrek
 2. Mkb-winstvrijstelling
 3. Willekeurig afschrijven voor starters
 4. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek KIA
 5. Zakelijke kosten aftrekken
 6. Fiscale oudedagreserve

1. Ondernemersaftrek

Als je een ondernemer bent en winst maakt, dan mag je onderstaande aftrekposten inzetten. Aftrekposten verlagen de belastbare winst en dus de uiteindelijke belastingheffing. 

Als starter heb je extra belastingvoordelen. Deze vind je in de tweede tabel. Om de ondernemersaftrekposten te mogen inzetten, moet je voldoen aan een urencriterium. 

In 2021 is de zelfstandigenaftrek maximaal € 6.670. Het kan niet meer bedragen dan de winst, tenzij je recht hebt op startersaftrek. Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek als je voldoet aan het urencriterium

Is je winst te laag om de zelfstandigenaftrek volledig te gebruiken? Dan verrekend de Belastingdienst de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek in de volgende 9 jaar. 

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk geldt als je

 1. voldoet aan het urencriterium
 2. in een kalenderjaar tenminste 500 uur besteedt aan speur- en ontwikkelingswerk, waarvoor een S&O-verklaring moet zijn afgegeven.

S&O-aftrek bedraagt € 12.775

Bij zwangerschap: onderbroken werkzaamheden in zwangerschaps- en bevallingsverlof worden als niet onderbroken beschouwd. 

Geldt voor een ondernemer die:

 • aan urencriterium voldoet.
 • een partner heeft die zonder vergoeding meewerkt in onderneming, waardoor belastingplichtige als ondernemer winst maakt.

De meewerkaftrek is een bepaalt percentage van de winst: 

aantal meewerkuren

 

% meewerkaftrek van winst

vanaf

tot

 

525

525

875

1,25%

875

1225

2,00%

1225

1750

3,00%

1750

4,00%

Geldt als ondernemer in kalenderjaar winst behaalt:

 • met of bij het staken van 1 of meer gehele ondernemingen (stakingswinst)
 • door afneming oudedagreserve na geruisloze doorschuiving of omzetting van gehele onderneming, waarbij zonder geruisloze doorschuiving of omzetting sprake zou zijn van staken van gehele onderneming.

De stakingsaftrek is de laagste van de volgende 2 bedragen: 

 • stakingswinst
 • € 3.630, verminderd met eerder genoten stakingsaftrek.

meer informatie

Je hebt 3 jaar recht op startersaftrek, in de eerste vijf jaar na de start van je bedrijf. 

De startersaftrek komt bovenop de zelfstandigenaftrek en is € 2.123 in 2021.

Denk goed na over wanneer je de startersaftrek inzet. Soms is het verstandig om deze pas na de eerste twee jaar in te zetten, omdat in de eerste jaren winst vaak laag is of uitblijft.

Verhoogt de S&O aftrek met € 6.391 

Geldt voor ondernemers die:

 • in 1-5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer waren
 • voor maximaal 2 van 5 voorafgaande kalenderjaren een S&O-verklaring hebben gekregen.

Geldt niet in geval van geruisloze terugkeer uit NV/BV. 

Geldt voor startende ondernemer die: 

 • in 1 of meer van 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was 
 • in kalenderjaar recht heeft op WIA/WAO/WAZ/Wajong, Wajong-arbeidsondersteuning of soortgelijke buitenlandse wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering of periodieke uitkering/verstrekking, ter zake van invaliditeit of ongeval
 • aan verlaagd-urencriterium voldoet
 • bij aanvang kalenderjaar jonger dan AOW-leeftijd is.

De startersaftrek is in hoogte afhankelijk van het aantal keren dat de aftrek in voorafgaande 5 jaren is toegepast:

bij 0 keer = € 12.000
bij 1 keer = € 8.000
bij 2 keer = € 4.000

Is nooit meer dan behaalde winst en geldt niet in geval van geruisloze terugkeer uit NV/BV.

Je hebt recht op aftrekposten voor ondernemers als je:

 1. In een kalenderjaar minimaal 1.223 uur aan je onderneming hebt besteed. Alle uren mag je meetellen. Bijvoorbeeld ook de uren die je werkte aan je website of netwerkbijeenkomsten. Houd de uren wel goed bij,  voor een goede bewijsvoering. Bij zwangerschap tellen niet-gewerkte uren over een verlofperiode van 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 2. Meer dan 50% van de tijd dat je werkte, besteedde je aan jouw onderneming(en). Was je in 1 van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet aan de tweede voorwaarde te voldoen.
 

Verlaagd urencriterium
Als je minimaal 800 uur besteedde aan je bedrijfsvoering, dan voldoe je meestal aan het verlaagd urencriterium. Ook hier geldt de zwangerschap uitzondering.

2. Mkb-winstvrijstelling

Als zelfstandig ondernemer of zzp’er heb je ook recht op de mkb-winstvrijstelling. Hiervoor geldt geen urencriterium. De mkb-winstvrijstelling betekent in 2021 dat je over 14% van de winst geen belasting betaalt. 

Let op: dit is 14% van de winst na aftrek van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

3. Willekeurig afschrijven voor starters

Als je bedrijfsmiddelen koopt voor jouw onderneming, dan moet je deze als investering aftrekken van de winst. Dat betekent dat je de kosten niet in 1x aftrekt, maar naar de levensduur van het bedrijfsmiddel. Inventaris – zoals computers – zou je in 5 jaar afschrijven.

Starters mogen zelf weten hoe snel ze bedrijfsmiddelen afschrijven. Bij hoge winst kun je bijvoorbeeld versneld (in 1-2 jaar) afschrijven. Daarmee verlaag je de winst en dus de belastingdruk. Of als je nog geen winst maakt, kun je de afschrijving uitstellen.

4. Kleinschaligheids- investeringsaftrek (KIA)

Als je in een kalenderjaar tussen de € 2.400 en € 59.170 investeert in bedrijfsmiddelen, dan heb je recht op een extra aftrekpost van 28% van het geïnvesteerde bedrag.

Auto’s (behalve energiezuinige) vallen buiten deze regeling. Investeer je meer dan € 59.170 dan daalt de aftrekpost.

5. Zakelijke kosten aftrekken

Kosten die je maakt om je bedrijf te runnen zijn aftrekbaar. Denk aan zakelijke reiskosten, zakenlunches, werkkleding en netwerkborrels.

6. Fiscale oudedagreserve

Je kunt 9.44% – tot maximaal € 9.395 – van je winst reserveren voor je oude dag. Hierover hoef je geen belasting te betalen. Het bedrag kun je altijd opnemen maar dan betaal je alsnog inkomstenbelasting.

Meer van The Social Accounting Club

Scroll naar boven

Belastingtips

Goed op de hoogte blijven? Ontvang tips, tricks en nieuws met betrekking tot belastingen in Nederland.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en je voorkeuren te onthouden.